Política de privacidade

A presente Política de Privacidade é aplicable ao Sitio web, e describe a maneira en que FIGRUPO MARIÑAS S.L. (en diante FIMARINAS) solicita e trata os seus datos persoais, así como a forma na que se utiliza e protexe dita información, ademais dos dereitos que vostede ostenta en relación coa mesma.

1. RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Solicitaremos os seus datos persoais a través da información que vostede nos facilita directamente ao contactar connosco mediante os formularios de contacto e introdución de datos para a prestación dos nosos servizos.

Recollemos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos; nome e apelidos
 • Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico, dirección postal.
 • En caso de clientes persoas xurídica: nome e apelidos, correo electrónico, dirección e teléfono de empregados, representantes ou persoas de contacto.

Non recollemos ningún tipo de datos de carácter persoal se unicamente estás a navegar no Sitio web, salvo no suposto descrito a nosa “Política de cookies”.

2. FINALIDADES

Utilizamos e tratamos os datos persoais solicitados coa finalidade de xestionar e atender adecuadamente a súa consulta ou suxerencia, así como para xestionar os contactos e comunicacións para o envío de información relacionada coas actividades e servizos da empresa que poidan ser do seu interese. En calquera momento vostede poderá opoñerse á  á recepción destas comunicacións polos mecanismos indicados nesta Política e nas propias comunicacións comerciais que reciba.

Ao enviar os datos desde os formularios de rexistro correspondentes está a dar consentimento ás finalidades de tratamento indicadas neste parágrafo.

3. DEREITOS DOS TITULARES DOS DATOS

Vostede ten dereito como titular dos datos persoais a exercitar @gratuitamente os seguintes dereitos en base á normativa vixente de protección de datos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Dereitos a opoñerse ao seu tratamento.
 • Dereito á portabilidad dos datos.

Vostede poderá exercitar os seus dereitos a través dos seguintes medios indicando referénciaa “protección de datos”

 • Envío por correo postal á seguinte dirección: C/ Enrique Mariñas Romero, nº 36, 1ª planta, 15009,  A Coruña.
 • Comunicación por medio de chamada telefónica ao número: :(+34)981910803
 • Envío de correo electrónico á seguinte dirección: marinacoruna@marinacoruna.es

No caso de que non se resolva de maneira satisfactoria o exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de datos.

4. CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSOAIS

Conservaremos os datos persoais por vostede facilitados mentres manteñamos unha relación con vostede e durante un período de cinco anos a partir dese momento. Transcorrido devandito período, unicamente conservaremos os seus datos se estamos obrigados a iso en cumprimento da lei ou no caso de que existan reclamacións pendentes que razoablemente requiran a conservación dos mesmos.

5. LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos datos será o consentimento outorgado por vostede como titular dos mesmos. A información que vostede nos facilite deberá ser veraz garantindo a autenticidade dos datos proporcionados, pola contra será responsable do dano que poida ocasionar a FIMARINAS ou a terceiros por non facilitar datos auténticos.

6. PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS

FIMARINAS implementa medidas técnicas e organizativas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco para os datos persoais tratados. Ditas medidas teñen por obxecto garantir a integridade continua e a confidencialidade dos datos persoais. Avaliamos as medidas periodicamente a fin de garantir a seguridade do tratamento.

7. COMUNICACIÓNS DE DATOS

FIMARINAS informa e garántelle expresamente que os datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías e sempre que fóra a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitaríase consentimento expreso, informado e inequívoco ao titular dos datos.

8. MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

FIMARINAS resérvase o dereito para modificar esta Política de Privacidade #de acordo con a lexislación aplicable en cada momento. Por iso, recomendámoslle que revise periodicamente esta Política de Privacidade para estar informado de como se tratan e protexen os datos persoais que nos facilita.

Pin It on Pinterest

Open chat
1
+ info? 9:00 - 18:00h
Ola! estamos de 9:00 a 18:00h de luns a venres
En qué podemos axudarte?